SUPR
Simpler registerutdrag
Dnr:

simp2019002

Type:

SNIC SENS

Principal Investigator:

Anna-Karin Kolseth

Affiliation:

Uppsala universitet

Start Date:

2019-03-14

End Date:

2024-04-01

Primary Classification:

30299: Other Clinical Medicine

Allocation

  • Castor /proj at UPPMAX: 128 GiB
  • Castor /proj/nobackup at UPPMAX: 128 GiB
  • Cygnus /proj at UPPMAX: 128 GiB
  • Cygnus /proj/nobackup at UPPMAX: 128 GiB
  • Bianca at UPPMAX: 2 x 1000 core-h/month

Abstract

Det här projektet används av Simplers data manager för att skapa registerutdrag efter begäran från deltagare.