SUPR
Metabarcoding of Baltic Sea benthic biodiversity
Dnr:

NAISS 2023/22-51

Type:

NAISS Small Compute

Principal Investigator:

Francisco Nascimento

Affiliation:

Stockholms universitet

Start Date:

2023-01-24

End Date:

2024-02-01

Primary Classification:

10611: Ecology

Webpage:

Allocation

Abstract

Marin bentisk meiofauna (mikroskopiska metazoer mellan 45 och 1000 µm) lever i en av de största livsmiljöerna på jorden. De är hyperdiversifierade, och spelar ett viktig roll i ekosystemprocesserna. Men, hur stor mångfalden är och hur dess mönster ser ut är i stort sett okänt för vetenskapen eftersom man räknar med att endast 1% av alla meiofaunala arter har identifierats. Detta beror främst på att det krävs mycket tid och resurser att studera meiofaunal mångfald, och den ofta förekommande taxonomiska ambiguiteten hos dessa djur. En ny kraftfull molekylär metod för att undersöka metazoisk mångfald har nyligen utvecklats vid Bangor University, UK. Denna metod använder framsteg inom andra generationens sekvensering för att utföra storskaliga analyser av meiofaunal taxon genom analys av homologa genetiska markörer. Detta innebär att tiden och resurserna som krävs för att göra analysen av meiofaunal mångfald minskar kraftigt samt att undersökningar av ekologiska frågor som tidigare var omöjligt på grund av praktiska begränsningar nu möjliggörs. I bentiska ekosystem kan ekologiska interaktioner med makrofauna forma samhällsstrukturer av meiofauna. I Östersjön har sådana interaktioner nyligen ändrats genom invasionen av tre havsborstmaskarter. Hur dessa invasiva havsborstmaskar påverkar meiofauna är fortfarande okänt. I detta projekt kommer jag att tillämpa denna nya kraftfulla molekylära metod för att undersöka effekterna av dessa maskar på den meiofaunala mångfalda.